تقسیمات کد پستی استان همدان
شهرستان رنج کد پستی کل شهرستان کد پستی کل شهرستان شهر یا آبادی کد پستی رنج کامل کد پستی نقشه کد پستی
از تا
کدپستی همدان 6511 6519 کد پستی همدان 651 6511-6513-6514-6515
6516-6517-6518-6519
کدپستی بهار 65311 65319 کد پستی بهار 6531 65311-65313-65314-65315
65316-65317-65318-65319
65331 65391 کد پستی لالجین 65331  
کد پستی دینارآباد 65341  
کد پستی همه کسی 65351  
کد پستی صالح آباد 65361  
کد پستی پرلوک 65371  
کد پستی عاشوری 65381  
کد پستی مهاجران 65391  
کدپستی اسدآباد 65411 65419 کد پستی اسدآباد 6541 65411-65413-65414-65415
65416-65417-65418-65419
65431 65491 کد پستی ویرایی 65431  
کد پستی جنت آباد 65441  
کد پستی موسی آباد 65451  
کد پستی چنارسفلی 65461  
کد پستی چنارعلیا 65471  
کد پستی آجین 65481  
کد پستی طویلان سفلی 65491  
کدپستی کبودرآهنگ 65511 65519 کد پستی کبودرآهنگ 6551 65511-65513-65514-65515
65516-65517-65518-65519
65531 65591 کد پستی کوریجان 65531  
کد پستی کوهین 65541  
کد پستی قهورد سفلی 65551  
کد پستی اکنلو 65561  
کد پستی شیرین سو 65571  
کد پستی گل تپه 65581  
کد پستی داق داق آباد 65591  
کدپستی فامنین 65611 65619 کد پستی فامنین 6561 65611-65613-65614-65615
65616-65617-65618-65619
65631 65651 کد پستی قهاوند 65631  
کد پستی تجرک 65641  
کد پستی کوزره 65651  
کدپستی رزن 65661 65691 کد پستی چانگرین 65661  
کد پستی دمق 65671  
کد پستی رزن 65681  
کد پستی قروه درجزین 65691  
کدپستی ملایر 65711 65719 کد پستی ملایر 6571 65711-65713-65714-65715
65716-65717-65718-65719
65731 65791 کد پستی ازناو 65731  
کد پستی جوزان 65741  
کد پستی پیروز 65751  
کد پستی سامن 65761  
کد پستی آورزمان 65771  
کد پستی جوکار 65781  
کد پستی اسلام آباد 65791  
کدپستی تویسرکان 65811 65819 کد پستی تویسرکان 6581 65811-65813-65814-65815
65816-65817-65818-65819
65831 65891 کد پستی جعفریه 65831  
کد پستی سرکان 65841  
کد پستی میانده 65851  
کد پستی فرسنج 65861  
کد پستی ولاشجرد 65871  
کد پستی اشتران 65881  
کد پستی باباپیر 65891  
کدپستی نهاوند 65911 65919 کد پستی نهاوند 6591 65911-65913-65914-65915
65916-65917-65918-65919
65931 65991 کد پستی جهان آباد 65931  
کد پستی باباقاسم 65941  
کد پستی بابارستم 65951  
کد پستی گیان 65961  
کد پستی دهفول 65971  
کد پستی فیروزان 65981  
کد پستی شهرک 65991