کادر اداری ملی اس ام اس
مدیریت
مهندس حمید رحمتی
مدیر فنی
مهندس جواد نبیان
مدیر واحد پشتیبانی
مهندس امید حاتمی
مدیریت واحد گرافیک
مهندس محمد حسین دلایلی
برنامه نویس وب
مهندس الناز رضوانی منش
کارشناس واحد پشتیبانی
مهندس مرضیه دهقانیان